STABILITY WORKOUT TRAINERS PROGRAM

 

A következő képzés időpontja: 2021. január 30-31.

Itt tudsz jelentkezni:

A képzés oktatója:

Gaál Attila

Stability Workout Master Trainer

 

A képzés sikeres elvégzését tanúsító dokumentumok:

Stability Workout oklevél magyar & angol nyelven

Jelentkezés feltételei

A részvételi díj befizetése a jelentkezési határidőig

Tanfolyam ára:

74. 900 Ft​​ 

'Not too late Bird' kedvezmény dec 31.-ig: 

64 900 Ft

'Very Early Bird' kedvezmény dec 10.-ig:

59.000Ft​​

A képzés nem marad el a járványhelyzet miatt!

Időpont

2021. január 30-31.

 

A képzés időtartama

16 tanóra, szombat és vasárnap 9.00-17.00 óráig

Helyszín

MoM Sport épülete - Fitness & More

1123 Budapest, Csörsz u. 14-16., 

Jelentkezési és befizetési határidő

2020. január 21.

Fizetés módja

Banki átutalás vagy

Banki készpénzes befizetés, bármelyik UniCredit fiókban

Számlatulajdonos neve: Gaál Attila

Bankszámla száma: 10918001-00000091-52890000

Rövid bemutatkozást, iskolai végzettségeket, képzés elvégzésének célját, és a számlázási adatokat a leírás részhez várjuk!

A tanfolyami csoport maximális létszáma: 15 fő. A csoport a befizetések sorrendjében kerül feltöltésre.

Stability Workout Trainers Programban az erő, állóképesség és gyorsaság fejlesztése mellett, megjelenik, sőt kiemelt szerepet kap az ügyesség, a koordináció, a testtudat, a reakcióidő, a koncentráció, az egyensúlyérzék.

A rendszer megértése segít komplexen gondolkodni az emberi mozgásról - és a képzésen tanult rengeteg gyakorlat segít, hogy azokat jól beépíthesd a programodba, illetve a metodika megértésével képes legyél új gyakorlatokat kreálni és azokat jól alkalmazni.

A Stability Workout programmal biztonságos környezetben fejlesztjük azon képességeinket, melyek a mindennapi élet, a sport, és az élsport adta kihívások sikeres legyőzéséhez vezetnek.

Gyakorlati részek 

1. Instabil felületek megfelelő használata ( Stability Board, Bosu stb.)

2. Változó ellenállások megfelelő használata (Aquabag, Sandbag stb.)

3. (Eszköz nélküli) saját testsúlyos mozgások 

E három terület és a külső ellenállásos (súlyzós) gyakorlatok együttesen tesznek erőssé minden körülmények között. Elméleti szinten ennek megértése nagy hangsúlyt kap a képzésen.

A gyakorlatorientált tanfolyamon néhány új eszközt és rengeteg alternatívát, végrehajtást megismerhetsz, melyeket tudatosan beépítve a programokba egy komplexebb, magasabb minőségű tréninget fogsz tudni nyújtani vendégeidnek, sportolóidnak (akár eszköztől függetlenül is).

„Nem túlzok, de sze­rin­tem ed­di­gi életem egyik leg­jobb döntése volt, ami­kor a Coca Cola testébresztő Sta­bi­lity Wor­kout órája után annyi­ra el­kezd­tem arra vágyni, hogy egy ilyen szu­per dol­got meg­ta­nul­jak, és aztán elvégezzem a  képzést. 

Tényleg, aki­nek csak meséltem róla, nem győztem mon­da­ni, hogy mennyit adott nekem ez a két nap. Mind abban, hogy csomó érde­kes elméleti részről mesélt Gaál At­ti­la, adva egy csomó nyi­tott kaput és ötle­tet, hogy mi­lyen irányban fej­lesszük ma­gun­kat tovább. Mind a gya­kor­lat terén, ren­ge­teg fel­adat­tal, ötlet­tel, sza­bad gon­dol­kodással, csa­pat­munkával. 

És annyi­ra durva volt tényleg érezni a fejlődést percről perc­re, hi­he­tet­len sikerélményt je­len­tett. És látni, hogy min­den­ki mennyi­re motivált és lel­kes, és a pici ku­dar­cok ellenére is próbálko­zik akár ezer­szer. Nekem ez a képzés csúcs volt!”

Kisbakonyi Dóra - személyi edző, erőnléti edző, Eger

Tematika

​1. A Stability rendszere:

 • Terminológia, koncepció bemutatása

 • Edzésfelépítés - módszerek,

 • 4 pattern challenge koncepció

 • Intenzitásfokozás - progressziók

 

2. A Stability Filozófiája

 • Filozófiai, pedagógiai alappillérek

 • Szemléletmódja - growth mindset, kinetikus intelligencia, varábilitás az edzésben (motor variability)

3. Élettan

 • Core anatómiája és edzése

 • Izületi stabilitás

 • Idegrendszer fejlesztése

 • Reagálás - reaktivitás vs proaktivitás

4. Stability gyakorlatok

 • Alapgyakorlatok: Stability Board, Bosu, Fitball - eszközös gyakorlatok

 • Specializáció a Stability rendszer felé

 • Változó ellenállások rendszere, saját testsúlyos mozdulatok

 • 4 pattern challenge alkalmazása

 • Cél: egy nagy gyakorlatanyag megismerését követően kreatívabbá válni, és ezen gyakorlatok ismeretében megtanulni jól összeállítani egy programot, melynek mind a 4 szegmens (4 pattern challenge) fontos része.

 • „Brainstormingok” - csapatmunka

Az elméleti és gyakorlati részek folyamatosan váltják egymást!

ULTIMATEINSTABILITY

 

Ultimateinstability: a mozgás-optimalizálás csúcsa.                A dinamikus stabilitás koncepcióját alkalmazva megtanít, hogyan javítsd életminőségedet - legyél ellenállóbb, gyorsan alkalmazkodó és kellően erős változó körülmények között is.

„Miért mozgunk olyan fixen, kiszámíthatóan edzés közben - állandó gyakorlatokkal, állandó ismétlés & szériaszámokkal, amikor az életszerű helyzetek alapvetően hirtelen, váratlanul, kiszámíthatatlanul történnek.”

Paul Venner - az Ultimateinstability alapítója 


Az Ultimateinstability™ az instabilitást és zavarkeltést használja a mozgásminták letisztulásához, és a hatékonyabb mozgás eléréséhez. A termékeinkkel való edzés, és a filozófiánk segíteni fog Neked:

 

 • A dinamikus (!) stabilitásod fejlesztésében 

 • A mozgásmintáid javításában

 • Jobb mozgáskontroll kialakításában

 • Prevencióban: gyenge pontok felfedezésében és korrigálásában

 • Rehabilitációs oldalról a felépülési folyamatok meggyorsításában

Az Ultimateinstability-ben a víz, mint kiszámíthatatlan ellenállás  (zavaró tényező) jelenik meg, aminek a segítségével a mozgásmintákat alakítjuk, és  dinamikus stabilitást hozunk létre kontrollált körülmények között. 

A képzésen szó lesz a legújabb tudományos kutatási eredményekről, amelyek egyre inkább meghatározzák a finesz és erőnléti edzés világát.

 

-Dinamikus rendszerek és a komplexitás

-A változatosság szerepe a motoros tanulás folyamatában 

Pedagógiai módszer: ‘Kényszerítő hatások általi megközelítés’ (Constraints led approach) 

Gyakorlati rész: dinamikus stabilitás az edzésben

A törzs stabilitás modern értelmezése - tévhitek megcáfolása.

 

A képzés elméleti (90 perc) és gyakorlati (90 perc) részből áll. Az Ultimateinstability eszközök a gyakorlati rész központi elemei, amik segítenek megérteni a szemléletet gyakorlatban is.

A képzés oktatója:

Gaál Attila, Stability Workout Master Trainer

 

Részvételi díj

39 Euro

Időpont

​-

Helyszín

Fitness & More fitnesz terem

1123, Budapest csörsz utca 14-16.

Jelentkezési és befizetési határidő:

-

 

Fizetés módja:

 • Banki átutalás vagy

 • Banki készpénzes befizetés, bármelyik UniCredit fiókban

 • Számlatulajdonos neve: Gaál Attila

 • Bankszámla száma: 10918001-00000091-52890000

2021 Stability Workout® Minden jog fenntartva!

design: mentastudio.hu